Η Εταιρεία

" Η αξιοποίηση της  υγειούς  επιχειρηματικής σκέψης, η μετουσίωση της σε πράξη,
η υλοποίηση της είναι δημιουργία...."

Σχετικά με εμάς

• Η Ολκή Οικονομολόγοι – Λογιστές δημιουργήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Έκτοτε ανελλιπώς εξυπηρετεί Ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς ..

• Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Ολκή είναι διακεκριμένοι Οικονομολόγοι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ειδικευμένοι στην Οικονομική των επιχειρήσεων και οργανισμών, την επιχειρησιακή οργάνωση , την φορολογική οργάνωση και Νομικοί με εξειδίκευση στην εφαρμογή του εταιρικού και φορολογικού δικαίου.

• Η Ολκή δια των στελεχών της οργανώνει και διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας των οικονομικών και λογιστικών τμημάτων επιχειρήσεων του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα.

• Η Ολκή οργανώνει την οικονομική λειτουργία ιδρυμάτων του χρηματοδοτικού τομέα.

• Η Ολκή και τα στελέχη της έχουν διατελέσει αξιολογητές των αρμοδίων υπουργείων για τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια.

• Η Ολκή έχει παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπό την εποπτεία και την ευθύνη της σε εταιρείες που επεκτείνουν τις δραστηριότητες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες.